1.

امکان وقف مالیت در پرتو تحلیلی نو از عقد وقف‏

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 587-604
سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری

2.

بررسی بدل الحیلولة

دوره 39، شماره 1، خرداد 1386
محسن جابری عربلو

3.

بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده‌های رایانه‌ای

دوره 47، شماره 2، دی 1393، صفحه 231-244
عبداله بهمن پوری؛ محمد رضا شادمانفر؛ مجتبی پورغلامی فراشبندی

4.

تأثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی

دوره 37، شماره 4، بهمن 1383
محسن عابدی؛ سید محمد رضا امام جزائری

5.

تعلق مال به غیر در جرائم علیه اموال

دوره 2015301، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 1-24
جعفر اکبری

6.

تهران در محاصره سرمایه‌داری: مطالعه موردی مجتمع تجاری، فرهنگی، تفریحی کوروش

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 93-113
احمد نادری؛ شیرین حسینی

7.

جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی(انگلستان، امریکا «فلوریدا»، کانادا و ایران)

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
حسین آقایی نیا؛ آزاده چلبی

8.

حقوق فکری از منظر فقه

دوره 39، شماره 3، آبان 1385
عبدالله امیدی فرد

9.

ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 11-26
حمید ابهری؛ علی اکبر ایزدی فرد

10.

قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل

دوره 7، شماره 17، مهر 1389، صفحه 79-104
محمد الشریف

11.

کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی

دوره 15، شماره 2، مهر 1397، صفحه 301-322
محمدمهدی الشریف؛ داریوش کیوانی هفشجانی

12.

مطالعۀ تطبیقی اعراض در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 85-101
رحیم پیلوار

13.

موضوع جرم در باب جرائم علیه اموال

دوره 1، شماره 4، مهر 1382
دکتر عباس منصور آبادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب