1.

اثرات زیست‌محیطی و مزایای اقتصادی چرخه مدیریت کود دامی با تولید بیوگاز در مزارع صنعتی پرورش گاو شیری

دوره 49، شماره 2، تیر 1397، صفحه 269-284
پریا سفیدپری؛ شاهین رفیعی؛ محمد شریفی؛ بشیر عباسی دشتکی؛ تیون ولینگا

2.

ارزیابی عملکرد زیربخش‌های کشاورزی از نظر بهره‌وری سرمایه

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388
حبیب اله سلامی؛ زهره شعبانی؛ سیدکاظم صدر

3.

اهمیت پرورش نشخوارکنندگان و نقش میکروارگانیسم‌های شکمبه در مصرف خوراک و تولیدات آن‌ها

دوره 21، شماره 2، آذر 1400، صفحه 27-36
زیبا وظیفه امندی؛ اکبر تقی زاده؛ آرش جوانمرد؛ حمید پایا

4.

بررسی نقش زنان روستایی در نظام بهره ‏برداری دامپروری روستایی (نگرش، انگیزه و موانع مشارکت) درشهرستان چاراویماق

دوره 13، شماره 3، مهر 1394، صفحه 439-453
علی شمس؛ نازیلا نبی زاده؛ حسین شعبانعلی فمی

5.

تعیین سازه‏های مرتبط با رضایتمندی از شغل دامپروری با استفاده از تحلیل مسیر: مطالعه موردی :شهرستان کوهدشت

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 857-874
حجیر آزادی عبدولی؛ منصور غنیان؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود یزدان پناه

6.

توانایی های زنان در بخش کشاورزی – روستایی

دوره 1، شماره 6، تیر 1382
unknown

7.

عوامل تأثیرگذار بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های دامپروری (مورد مطالعه: شهرستان چاراویماق)

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 149-163
نازیلا نبی زاده؛ علی شمس؛ حسین شعبانعلی فمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب