1.

ارزیابی داده‌های سنجنده مودیس (MODIS) در پایش غلظت آلاینده‌های PM2.5 و PM10 با تأکید بر متغیرهای هواشناسی

دوره 52، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 2967-2983
صبا حسینی تابش؛ زهرا آقاشریعتمداری؛ سمیه حجابی

2.

ارزیابی دقت مدل‌های MLR، PCR، ARIMA و MLP در پیش‌بینی عمق نوری هواویزها

دوره 44، شماره 3، آذر 1397، صفحه 461-472
ساجده اکبری؛ جمیل امان اللهی؛ محمد دارند

3.

بررسی نقش شاخص‌های پوشش گیاهی و مؤلفه‌های جغرافیایی مکان بر عمق نوری هواویزهای فصلی ایران

دوره 45، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 211-233
محمود احمدی؛ علیرضا شکیبا؛ عباسعلی داداشی رودباری

4.

بررسی و مقایسه شاخص های نورشناخت هواویزهای جو در دو منطقه شهری در ایران

دوره 45، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 155-169
علیرضا میرزاخانی؛ سمانه ثابت قدم؛ فرهنگ احمدی گیوی

5.

تعیین عمق نوری هواویزها با استفاده از داده‌ها‌‌ی دید افقی و سنجش از دور

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 163-174
مسعود خوش سیما؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ فرهنگ احمدی گیوی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.