1.

مبانی جزایی عدالت در حقوق اسلامی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 141-161

2.

مرگ و مراسم تدفین در دین مزدایی

154-153، شماره 0، خرداد 1379
دکتر علی مهدی زاده

3.

مطالعه تطبیقی اصول حاکم بر کیفرگزینی در حقوق کیفری ایران و آلمان

دوره 52، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 24-1
سکینه خانعلی پور واجارگاه

4.

ممنوعیت خودکشی از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 39-53
سید محمد شفیعی‌مازندرانی

5.

منطقة کنترل شدة رفتاری در سیاست جنایی اسلام

دوره 52، شماره 0، تیر 1380
دکتر سید محمد حسینی

6.

نتایج اخلاقی و حقوقی نظریه فلسفی اسپینوزا

دوره 1، شماره 4، مهر 1382
دکتر رضا برنجکار

7.

نقد و بررسی عقاب و کیفر در نظام قضا و قدر

دوره 1، شماره 1، دی 1383
دکتر احمد بهشتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب