26.

حمایت از تولید برق تجدیدپذیر در پرتو مقررات و رویۀ قضایی سازمان تجارت جهانی

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 167-188
حمیدرضا نیکبخت فینی؛ مهدی هفتانی

27.

خلط نظری ناشی از خطا در واژه‌شناسی

دوره 11، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 81-100
ابراهیم عبدی پور فرد؛ نصراله جعفری خسروآبادی

28.

رابطه سبک‌های هویت با بهزیستی روان‌شناختی، اجتماعی و هیجانی: نقش واسطه‌ای تعهد و پذیرش هویت دینی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 95-112

29.

زن ورانگی در بستر جنگ در آثار لویی آراگون

دوره 3، دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 25-38
محمدتقی غیاثی؛ شقایق نادری مقام

30.

سنجش میزان همبستگی ملی در میان اقوام آذری و ترکمن

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 495-515
ندا خجسته نژاد؛ ابراهیم حاجیانی؛ سید رضا صالحی امیری؛ نعمت‌الله فاضلی

31.

ضمان مالم یجب

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382
احمد باقری

32.

طراحی مدل مفهومی جهت سنجش الزامات تحقق مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها و ارتباط آن با رضایت مشتریان

دوره 21، شماره 2، بهار 1387
محمود فیروزیان؛ طهمورث حسنقلی پور؛ محمود صارمی؛ سیدیحیی سیددانش

33.

طرح نظریۀ تعهدات ایقاعی در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 627-645
علیرضا یزدانیان

34.

عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت کارکنان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

دوره 4، شماره 9، بهار 1391، صفحه 27-42
رضا رسولی؛ بهنام شهایی؛ مهناز صفایی

35.

عوامل مؤثر در حفظ همکاری عرضه‎کننده- توزیع‎کننده در زنجیرۀ توزیع از دیدگاه عرضه‎کنندگان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 43-60
وحیده علی پور؛ پرویز احمدی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی

36.

عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران: عوامل فردی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 434-415
احمدعلی آصفی؛ حسن اسدی؛ محمد خبیری

37.

فرسودگی شغلی پرستاران: نقش هوش هیجانی، هوش معنوی و سخت‌کوشی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-16

38.

کارکردهای مدیریت در جامعه اسلامی

دوره 15، شماره 0، زمستان 1381
سید احمد میر حسینی

39.

ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس

دوره 3، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 127-145
مجید غمامی؛ مریم ابراهیمی

40.

ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق

دوره 49، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-15
زهرا اکرمی

41.

مُنتسکیو نویسنده ای متعهد است؟

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-109
آیدا شاهنیانس؛ محمد زیار

42.

موضوع و ماهیت تعهد داور

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 743-759
عباس میرشکاری؛ محسن سلیمی

43.

مؤلفه های هویت ملی با رویکردی پژوهشی

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387
سید رحیم ابوالحسنی

44.

واکاوی تعهدات بر ذمه میت در فقه اسلامی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 5-24
سیدمحمد کاظمی بازدهی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدم

45.

وفای به عهد

دوره 63، شماره 0، تابستان 1377
احمد باقری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.