1.

اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال ذی‌‌الحجه

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-30
مهدی درگاهی؛ رضا عندلیبی

2.

انگیزه‌ها و پیامدهای سفر زیارتی بلندپایگان سیاسی قاجار به عتبات و حج

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 103-122
نفیسه واعظ(شهرستانی)

3.

تبیین فلسفۀ احکام در خطبۀ فدکیه

دوره 10، شماره 2، تیر 1393، صفحه 405-432
سید اسحق حسینى کوهسارى

4.

فلسفه حج از نگاه علم مدیریت

دوره 6، شماره 3، آذر 1388، صفحه 149-173
علی‌نقی امیری

5.

مدیریت حج زائران ایرانی

دوره 15، شماره 0، دی 1381
علی نقی امیری

6.

مسئولیت بین‌المللی دولت‌های میزبان در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان با تأکید بر فاجعۀ منا

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 507-536
عباس تدینی؛ سید مصطفی کازرونی

7.

نقد و تحلیل رویکردهای حج امام حسین (ع)

دوره 42، شماره 1، مهر 1388
ابراهیم ابراهیمی

8.

واکاوی تقدم وجوب حج یا وجوب نذر در صورت تزاحم

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 731-750
سید ابوالقاسم حسینی زیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب