1.

خدا، از مفهوم تا مدل های معرفتی (تمایز و ارتباط مفهوم، تصور و تصویر خدا و نقش روش‌شناختی مدل ها در ادراک خدا)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 21-48
سیده زهرا حسینی؛ احد فرامرز قراملکی

2.

خدا در اندیشه یونگ

دوره 9، شماره 2، آبان 1391، صفحه 131-148
جواد فیروزی؛ زینت حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب