1.

ارزیابی الگوی نظری حکمرانی خوب در تبیین وضعیت توسعه انسانی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 39-52
محمود قاضی طباطبایی؛ روح اله نصرتی؛ علی کاظمی

2.

ارزیابی شاخص توسعه انسانی د رمناطق روستایی ایران

دوره 41، شماره 1، بهار 1385
حسین عباسی نژاد؛ علینقی رفیعی امام

3.

آینده توسعه در خاورمیانه: چالش‌ها و چشم‌اندازها

دوره 40، شماره 1، پاییز 1389
محمدحسین حافظیان

4.

بازپردازی شاخص های توسعه قابلیت های انسانی در پرتو فرمان امام علی "علیه السلام" به مالک اشتر

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 167-186
وحید محمودی؛ شهرزاد نیری؛ علی اصغر پورعزت

5.

توسعة انسانی به مثابه فرایندهای درهم تنیده

دوره 2، شماره 1، تابستان 1389
محمود متوسلی؛ علی نیکونسبتی؛ مجتبی بیات

6.

توسعه‌ی انسانی مبتنی بر جنسیت و آموزش زنان (نتایج مطالعه‌ای بین‌ِکشوری)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1389
مرضیه موسوی‌خامنه؛ ابوعلی ودادهیر؛ نسرین برزگر

7.

توسعه:سیر تحول مفهومی و نظری

دوره 63، شماره 0، بهار 1383
دکتر سید احمد موثقی

8.

رابطه ارزش‏های سنتی و مدرن در سطوح خرد و کلان

دوره 30، شماره 0، بهار 1386
تقی آزاد ارمکی؛ امیر ملکی

9.

رابطه شاخص پیچیدگی اقتصادی و شاخص توسعه کشورهای توسعه‌یافته و در حال ‌توسعه

دوره 55، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 853-886
سید محمد مستولی زاده؛ لیلا سلیمی

10.

رابطه هزینه‌های آموزشی دولت و توسعه انسانی در ایران

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 157-178
شقایق صنعتگران؛ میثم موسایی؛ شهلا کاظمی پور

11.

راهبردهایی در ارتباط با تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار

دوره 157، شماره 0، بهار 1380
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.