1.

مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376
فریبرز عباسی؛ محمدمحمودیان شوشتری؛ ابراهیم پذیرا

2.

مقیاس‌سازی معادله بیلان حجمی در آبیاری نواری

دوره 51، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 353-362
محمد مهدی چاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب