51.

طراحی و اعتبارسنجی مدل مطلوب راهکارهای مقابله‌ با تهدیدهای امنیتی اسلام‌گرایی تندرو در آسیای مرکزی، با تأکید بر نقش ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 275-301
مجتبی عباسی قادی؛ محمد فرهادی؛ محسن دیانت

52.

عامل‌های تعیین‌کنندۀ روابط ایران با منطقۀ آسیای مرکزی از دیدگاه اقتصاد سیاسی (مطالعۀ موردی: ترکمنستان و تاجیکستان)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 325-344
مرتضی ابراهیمی؛ امین نواختی مقدم؛ قاسم اصولی

53.

عامل‌های ظهور و تقویت اقتدارگرایی در آسیای مرکزی پساشوروی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 99-125
ابوالفضل جعفری؛ حمیدرضا عزیزی

54.

عملیات جاسوسی اتحاد شوروی در ایران در دورۀ رضاشاه براساس زندگی و خاطرات ژرژ آقابکف در سال‌های 1305 ـ 1307

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 395-413
الهام ملک زاده؛ علی الله‌جانی

55.

عوامل و انگیزه های قاچاق انسان (با تاکید برآسیای مرکزی)

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386
الهه کولائی

56.

فرصت‌ها و چالش‌های عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 737-752
محمدصادق کوشکی؛ سیدمحمود حسینی

57.

گفتمان رسمی علمای مسلمان در اتحاد شوروی

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، تابستان 1391، صفحه 61-78
باقر حشمت زاده؛ محمد اسماعیل نوذری

58.

ماهیت رفتار سیاسی روسیه در منطقه آسیای مرکزی و چال شهای فراروی جمهوری اسلامی ایران

42(72، تابستان 1389)، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 63-82
زهرا پیشگاهی فرد؛ رضا جنیدی

59.

مثبت‌اندیشی کشورهای آسیای مرکزی نسبت به جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر موضوع هسته‌ای

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 361-379
ابراهیم طاهری؛ محمد عابدی اردکانی

60.

مطالعه تطبیقی رهیافت های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی

42(71، بهار 1389)، شماره 71، بهار 1389، صفحه 123-140
الهه کولایی؛ ماندانا تیشه بار

61.

مقایسه تحلیلی سیاست خارجی ایران و روسیه در آسیای مرکزی

دوره 4، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 21-38
مهدی سنایی؛ فاطمه عطری سنگری

62.

ملاحظات امنیتی- سیاسی چین در آسیای مرکزی (2005- 1991)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1387
حسین سلیمی؛ مریم هفت‌آبادی

63.

موانع همگرایی ایران و ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، تابستان 1391، صفحه 79-98
حسین رفیع؛ اسماعیل مظلومی

64.

مؤلفه‌‌‌‌های تأثیرگذار بر همکاری امنیتی ایران و روسیه در آسیای مرکزی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 299-323
اکبر ولی زاده؛ محمد رضا صالحی

65.

مؤلفه‌‌ها و موانع رویکرد ژئوکالچر ایران در قبال ابتکار کمربند و راه چین در آسیای مرکزی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 233-252
محمدرضا مجیدی؛ محمد حسین دهقانیان فراشاه

66.

نارکوتروریسم در آسیای مرکزی، تهدیدهای پیش‌رو و اقدام‌‌‌های جمهوری اسلامی ایران و روسیه برای مقابله با آن

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 491-514
تاج الدین صالحیان؛ مهدی پادروند

67.

نخبگان و همگرایی منطقه‌ای در سازمان همکاری اقتصادی(اکو)

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، تابستان 1391، صفحه 41-60
امیرمحمد حاج‌یوسفی؛ فاطمه شهریار؛ امیرحسین الهامی

68.

نقش آلمان در مدیریت بحران آب آسیای مرکزی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 569-593
خسرو کارخیران خوزانی؛ سعید وثوقی؛ شهروز ابراهیمی

69.

نقش سازمان همکاری شانگهای در برقراری نظم مبتنی بر موازنۀ قدرت در آسیای مرکزی

دوره 8، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 193-210
داوود آقایی؛ حسین راهدار

70.

نقش قزاقستان در گسترش روابط ایران و چین در آسیای مرکزی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 467-484
سعید وثوقی؛ عسگر صفری

71.

نقش هویت دینی در همگرایی ایران و آسیای مرکزی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-21
بهرام اخوان کاظمی؛ فریبرز ارغوانی

72.

نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه: جستاری در بازشناسی هویت سارت‌ها از منظر پیوندهای فرهنگی و تمدنی ایران با آسیای مرکزی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 105-124
جواد مرشدلو

73.

همکاری آمریکا و هند در بازی بزرگ قدرت در آسیای مرکزی

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-116
نوذر شفیعی

74.

همکاری در بخش مبادلات الکتریسیته بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی

دوره 3، شماره 6، پاییز 1389
Saeede Vosughi؛ تاج¬محمد شاه‌منصوری؛ افشین شامیری

75.

هویت ملی و ملت باوری در آسیای مرکزی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387
فرهاد عطایی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.