1.

«اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم»

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 37-53
مهدی حسن‌زاده

2.

اثر فرجام‌خواهی بر اجرای حکم

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 111-126
مهدی حسن‌زاده

3.

ماهیت حقوقی معرفی مال توسط ثالث جهت استیفای محکوم‌به و آثار آن (موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی)

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 419-435
خیراله هرمزی؛ سمانه ده حقی

4.

مطالعۀ تطبیقی جایگاه نهاد اجرای احکام در نظام کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 493-519
مهدی امیری؛ احمد رمضانی؛ ایرج گلدوزیان؛ سهراب صلاحی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.