1.

احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 295-312
ناصر علیدوستی شهرکی

2.

بررسی اصول حاکم بر رویه داوری پیمان منشور انرژی

دوره 13، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 25-54
محمد حسین حسن خانلو

3.

تملک اراضی و املاک اشخاص خصوصی توسط وزرات نفت و نظام حقوقی جبران خسارت آن

دوره 6، شماره 2، مهر 1399، صفحه 305-319
محمد جواد رضایی زاده؛ محمد ذکایی

4.

جبران خسارت سرمایه‌گذاران خارجی در دعاوی سلب مالکیت ناشی از بیماری‌های فراگیر جهانی با تکیه بر کووید-19

دوره 54، شماره 2، تیر 1403، صفحه 1303-1320
علی شهبازیان

5.

ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت از سرمایه‌گذار خارجی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 865-884
محمدعلی بهمئی؛ حسن فرج مهرابی

6.

مالکیت زمین و ساخت‌یابی سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 305-331
زهرا اسکندری دورباطی؛ مهرداد جواهری پور؛ فرح ترکمان

7.

مکانیسم بازار و قدرت بر شهر: فرودست‌سازی به مدد سلب مالکیت از شهروندان

دوره 30، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 165-184
کیهان صفری

8.

نقش شرط فراگیر در ایجاد مسئولیت بین‌المللی دولت از منظر کمیسیون حقوق ‌بین‌الملل

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 233-249
عباسعلی کدخدایی؛ فاطمه امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب