1.

التشاؤم لدى أبی القاسم الشابی

دوره 9، شماره 1، تیر 2013، صفحه 39-58
سردار أصلانی؛ نرجس گنجی؛ زهراء رجائی

2.

فلسفة إیلیا أبی ماضی فی شعره

دوره 8، شماره 14، تیر 2012، صفحه 115-126
أمین مقدسی؛ أبوبکر محمودی؛ علی عبداللهی

3.

موتیف «الموت والحیاة» فی شعر أدیب کمال الدین

دوره 10، شماره 4، فروردین 2015، صفحه 587-601
نعیم عموری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب