1.

دور المشاعر النفسیّة فی التطوّر الدلالیّ للألفاظ

دوره 14، شماره 2، مهر 2018، صفحه 263-284
علی باقر طاهری نیا؛ ابوبکر محمودی

2.

فلسفة إیلیا أبی ماضی فی شعره

دوره 8، شماره 14، تیر 2012، صفحه 115-126
أمین مقدسی؛ أبوبکر محمودی؛ علی عبداللهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب