1.

اثر اقدامات احیائی بر تغییر عملکرد پوشش گیاهی در مراتع دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی

دوره 72، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 505-515
حامد فرضی؛ رضا تمرتاش؛ زینب جعفریان؛ محمدرضا طاطیان

2.

ارزیابی کارایی دو مدل کربن خاک با استفاده از داده ‏های اندازه‏ گیری‏ شده در مراتع نیمه‏ خشک باجگاه، استان فارس

دوره 50، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 819-835
بیژن آزاد؛ سید فخرالدین افضلی

3.

بررسی علل عدم قطعیت در روش‌های برآورد کربن آلی ذخیره‌ای خاک‌ها

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 61-71
عیسی جعفری فوتمی؛ اساعیل شیدای کرکج

4.

تأثیر جایگزینی جنگل‌های تخریب یافته شمال با جنگلکاری بر حاصلخیزی و ترسیب کربن خاک

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 135-146
نیلوفر حق‌دوست؛ مسلم اکبری‌نیا؛ سید محسن حسینی؛ سعید ورامش

5.

تحلیل اثرات نوع کاربری اراضی بر ترسیب کربن خاک (مطالعۀ موردی: حوزۀ‌ آبخیز واز شهرستان نور)

دوره 72، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 183-193
میثم علی زاده؛ بهروز ملکپور؛ حمید آریا؛ سمانه وردیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب