1.

افول کتاب آرایی و طلیعه پیکرنگاری (نقاشی دوره افشاریه)

دوره 24، شماره 0، اسفند 1384
دکتر یعقوب آژند

2.

زندگی و آثار علی اشرف

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 29-38
یعقوب آژند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب