1.

آینده پژوهی پیشران های کلیدی حکمرانی شبکه‌ای ورزش ایران در افق 1414

دوره 15، شماره 3، آبان 1402، صفحه 351-333
جلیل باوان پور؛ محمد نیکروان؛ مظفر یکتایار

2.

ارزش‌گذاری اقتصادی محدوده دریاچه سد کارون 3 به منظور ارائه برنامه راهبردی توسعه اکوتوریسم به روش WOTوA

دوره 64، شماره 2، تیر 1390، صفحه 125-136
سید علی جوزی؛ سحر رضایان؛ مهدی ایرانخواهی

3.

تحلیل و ارزیابی رقابت‌پذیری منطقه‌ای در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان جلفا)

دوره 54، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1125-1142
منیژه ماکوئی طلاتپه؛ میرنجف موسوی؛ خدیجه جوان

4.

تدوین برنامة راهبردی ادارة کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزة ورزش و تربیت بدنی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 179-198
امین رشید لمیر؛ امین دهقان قهفرخی؛ امیر رشیدلمیر

5.

چشم انداز شهر / محله پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای صورت بندی بیانیه چشم انداز

دوره 24، شماره 0، اسفند 1384
دکتر کورش گلکار

6.

راهبردهای حفاظت از آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa) در مناطق تحت حفاظت در استان خراسان رضوی

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 599-611
منصوره ملکیان؛ فاطمه معصوم؛ محمود همامی

7.

شناسایی و اولویت بندی عوامل راهبردی توسعه گردشگری شهر سنقر

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 73-86
مهران معتمدی؛ زرین فخار؛ فرزاد مافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب