1.

استخوان شناسی جویبارماهی آلتا Paraschistura alta (Nemacheilidae) از حوضه آبریز سیستان، جنوب شرق ایران

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 274-285
مجید نوروزی؛ سید حامد موسوی ثابت؛ سهیل ایگدری

2.

اطلاعات جدید پیرامون قارچ‌های تیرهErysiphaceae (Ascomycota: Erysiphales) در ایران

دوره 40، شماره 2، بهمن 1388
سید اکبر خداپرست؛ فاطمه فتحی؛ مهرداد عباسی؛ محمدرضا میرزائی

3.

بررسی سطح توسعة اجتماعی و اقتصادی در روستاهای حاشیة دشت یزد- اردکان

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 593-602
احمد فتاحی

4.

تاکسونومی و پراکنش جغرافیایی میگوهای حفار (Thalassinidea (Crustaces: Decapoda نواحی جزر و مدی جزیره قشم، خلیج فارس

دوره 36، شماره 2، دی 1389
وحید سپهوند؛ علیرضا ساری

5.

تحلیل اثرات آرمان‌گرایی روستائیان بر توسعه روستایی (موردمطالعه: منطقه سیستان)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 768-781
محمود رضا میرلطفی؛ سعیده شهرکی

6.

تحلیل وضعیت برخورداری نظام شهری استان کرمانشاه از شاخص خدمات شهری با استفاده از مدل‌های تاکسونومی، تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای

دوره 5، شماره 3، مهر 1396، صفحه 381-403
علی فتحی؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ شاه بختی رستمی؛ اسماعیل علی اکبری

7.

تنوع زیستی دیاتوم های رودخانه خرمارود، استان گلستان

دوره 73، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 625-636
عبدالکریم آق آتابای؛ جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ فرامرز رستمی چراتی؛ رضا اکبری

8.

زیستگاهها پراکنش و برخی تفاوتهای تاکسونومی بین Barvus barbulus,Barbus mystaceus دو گونه از باربوس ماهیان ایران

دوره 29، شماره 32، دی 1382
دکتر جلال ولی الهی

9.

سنجش درجۀ توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان نی‌ریز با روش تاکسونومی عددی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 69-80
حسین خادمی؛ فاطمه زارع پور

10.

شناسایی گونه‌های Ramularia روی برخی گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 113-117
سید یوسف بهروز؛ محمد سالاری؛ مهدی پیرنیا؛ سید کاظم صباغ

11.

کمک به رده بندی و شناسایی جنس آنامورفیک Oidium(تیره Erysiphaceae) در استان گیلان

دوره 44، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-13
کوثر شریفی؛ سید اکبر خداپرست؛ صدیقه موسی نژاد

12.

گونه‎های جنس Bipolaris و Curvularia همراه گیاهان ذرت، سورگوم و نیشکر در ایران

دوره 51، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 129-146
سعدی کرمی؛ محمد جوان نیکخواه؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ وحید رهجو؛ عبداله احمدپور؛ امین علیدادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب