1.

اهمّیّت استراتژیک پل خلیج فارس در توسعه‎ی ژئواکونومیکی منطقه‎ی آزاد قشم

دوره 44، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 203-222
علی ولیقلی زاده؛ یاشار ذکی

2.

بادهای کافر و دهل سه سر در خلیج فارس؛ مراسم آیینی درمانی زار

دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 140-117
منیژه مقصودی

3.

برنامه ریزی توسعه آتی جزیره قشم در چهار چوب آمایش سرزمین

دوره 29، شماره 31، تابستان 1382
مهندس شراره پورابراهیم؛ دکتراحمد رضا

4.

عوامل مؤثر بر وفاداری در گردشگری مطالعه موردی: شهر قشم

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 87-99
سعیدرضا اکبریان رونیزی؛ سید عباس رجایی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.