1.

اهمّیّت استراتژیک پل خلیج فارس در توسعه‎ی ژئواکونومیکی منطقه‎ی آزاد قشم

دوره 44، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 203-222
علی ولیقلی زاده؛ یاشار ذکی

2.

بادهای کافر و دهل سه سر در خلیج فارس؛ مراسم آیینی درمانی زار

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 140-117
منیژه مقصودی

3.

برنامه ریزی توسعه آتی جزیره قشم در چهار چوب آمایش سرزمین

دوره 29، شماره 31، تیر 1382
مهندس شراره پورابراهیم؛ دکتراحمد رضا

4.

عوامل مؤثر بر وفاداری در گردشگری مطالعه موردی: شهر قشم

دوره 5، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 87-99
سعیدرضا اکبریان رونیزی؛ سید عباس رجایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب