1.

برنامه ریزی و کارکرد شهرهای جدید در ایران

دوره 28، شماره 29، تیر 1381
دکتر کرامت اله زیاری

2.

تحلیل رضایتمندی از شاخص‌های کیفیت محیط در شهرهای جدید (مطالعۀ موردی: شهر جدید پرند)

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 31-47
محمدرضا رضایی؛ سهراب مؤذن؛ نرگس نفر

3.

تحلیل و آینده‌پژوهی اثرات توسعه شهر جدید عالیشهر بر سکونتگاه‌های پیرامونی

دوره 10، شماره 3، آبان 1401، صفحه 215-237
وحید ریاحی؛ اصغر طهماسبی؛ فرهاد عزیزپور؛ محمد حسینی

4.

تعیین مناطق بهینه به‌منظور توسعۀ شهرها و شهرک‌های جدید با به‌کارگیری مدل‌های کارآمد (مورد مطالعه: استان تهران)

دوره 8، شماره 2، مهر 1395، صفحه 331-363
احمد پوراحمد؛ ابراهیم فرهادی؛ رامین قربانی

5.

شاخص‌سازی و رتبه‌بندی عملکرد جمعیّتی شهرهای جدید در ایران با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 263-285
مجید کوششی؛ سراج الدین محمودیانی

6.

مطالعة تطبیقی ایجاد و توسعة نسل‌های اول و دوم شهرهای جدید: نمونة کرة جنوبی

دوره 8، شماره 2، مهر 1395، صفحه 279-309
پارسا ارباب؛ میثم بصیرت

7.

مطالعۀ جامعه‌شناختی رضایتمندی از سکونت در میان ساکنان شهر جدید پردیس و گونه‌شناسی آن

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-26
بشیر خادملو؛ ناصرالدین غراب؛ حسنی رضائی رمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب