1.

بازنمایی اصناف موجود در یک سند قرن نهم و شهرآشوبهای فارسی

دوره 2، شماره 3، آذر 1399، صفحه 155-167
علی زارع

2.

تبیین جایگاه علم قاضی و اسناد در دادرسی مدنی بر مبنای مادۀ 1335 قانون مدنی

دوره 46، شماره 3، مهر 1395، صفحه 399-416
مهدی حسن زاده؛ محمد بافهم

3.

دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجوه مانند سند قابل انتقال؛ با رویکردی تطبیقی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 53-76
منصور امینی؛ حمید میری

4.

ده فرمان از عصر فتح علی شاه قاجار

دوره 3، شماره 1، فروردین 1381
سوسن اصیلی

5.

رهیافتی بر تأثیر باورهای کلامی بر ارزیابی سند و متن حدیث

دوره 49، شماره 2، مهر 1395، صفحه 207-228
علی حسن بگی

6.

نظری بر مبانی حق الثبت و نقدی بر اجرای آن

دوره 65، شماره 0، تیر 1378
علی علی آبادی

7.

واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی ‏

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 505-522
محمد فرزانگان؛ سام محمدی؛ سمیه ظهوری

8.

واکاوی و نقد معیارهای شوکانی در ارزیابی روایات کتاب «الفوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه»

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 485-463
سیده هانیه مومن


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب