1.

بررسی ضمان در مسأله « تعاقب »

دوره 61، شماره 0، فروردین 1376
حسین گوگانی

2.

تحلیل رابطۀ استیمان و ضمان علی‌الید بر مبنای اذن

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 849-873
سیدمحمدحسن ملائکه پور شوشتری

3.

تمامیت قاعده فقهی استیمان

دوره 36، شماره 5، اسفند 1382
علی علی آبادی

4.

جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مسئولیت مدنی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 113-128
سید علی‌محمد یثربی

5.

درنگی در بایستگی اخذ برائت از بیمار

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 629-655
اردوان ارژنگ؛ سید مهدی جوکار

6.

قاعده اذن کلیات و تعاویف

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384
دکتر سیدعلى محمد یثربى

7.

کنکاشی در ماهیت حق انتفاع و اسباب ایجاد آن

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-20
محمد مهدی الشریف؛ مریم جلالی

8.

مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالغه رشیده

دوره 6، شماره 4، اسفند 1387
فریبا حاجیعلی؛ فاطمه قدرتی

9.

محدودۀ شرعی تمکین عام زوجه

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 61-82
مهدی رهبر

10.

موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی

دوره 7، شماره 2، آبان 1390، صفحه 139-167
مهدی ساجدی؛ سیدجواد موسوی‌زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب