1.

بررسی خصوصیات زراعی و یبوشیمیایی ارقام جو

دوره 32، شماره 4، تیر 1380
منصور امیدی

2.

بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378
منصورامیدی؛ پریچهر احمدیان تهرانی؛ بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ محمدعلی رستمی

3.

مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381
منصور امیدی؛ پریچهر احمدیان تهرانی؛ محمد رضا قنادها؛ علی اکبرشاه نجات بوشهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب