1.

بررسی دانش کشاورزی پایدار در بین سیب زمینی‌کاران شهرستان شوشتر

دوره 42، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 265-274
هانیه داودی؛ طهماسب مقصودی

2.

تحلیل آماری ابعاد توسعۀ پایدار شهری در شهر ارومیه

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 19-31
عامر نیک پور؛ هادی علیزاده؛ مهناز حسینی سیاه گلی

3.

تحلیل تحول ژئومورفولوژیکی نیمرخ طولی دره هادرنواحی کوهستانی مطالعه موردی: یازده دره اصلی توده کوهستانی سهن

دوره 38، شماره 57، اردیبهشت 1386
مریم بیاتی خطیبی؛ معصومه رجبی

4.

تحلیل رابطه کاربری زمین و رفتار سفر در سطح محلات شهرتهران ؛ نمونه مورد مطالعه محله منیریه، کوی بیمه و کوی گلستان

دوره 23، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 95-106
الناز باقرنژاد؛ اسفندیار زبردست

5.

تحلیل رگرسیونی رابطۀ مؤلفه‌های مدیریت دانش با ابعاد سرمایۀ اجتماعی در دبیران تربیت ‌بدنی خراسان رضوی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 739-754
مهدی طالب پور؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ محمد کشتی دار؛ محسن هراتی

6.

تحلیل رگرسیونی شبکه عوامل مرتبط با توسعه و ترویج گل و گیاه

دوره 33، شماره 4، تیر 1381
ایرج ملک محمدی؛ محمد محمدی

7.

مقایسۀ سطح تقاضای درآمدی گردشگری شهر همدان

دوره 4، شماره 3، آبان 1396، صفحه 95-107
رستم صابری فر؛ محمد علی توت زاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب