26.

طبقه‌بندی محصول رسیده و نارس میوه توت سفید به کمک پردازش تصاویر حرارتی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 397-405
پارسا حیدری؛ علی حاجی احمد؛ حسین روشن قیاسی

27.

کاربرد تکنیک شبکه عصبی برای ارزیابی روابط بین خریدار وفروشنده

دوره 19، شماره 3، تابستان 1385
محمودآقا حسینعلی شیرازی

28.

کاربرد روش وارون‌سازی لرزه‌ای و بررسی چندنشانگرها در برآورد توزیع تخلخل در میدان نفتی جنوب غربی ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 45-55
عسل رحیمی زینال؛ محمدعلی ریاحی

29.

کاهش بعد داده های تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از شبکه عصبی آموزش یافته توسط الگوریتم ژنی

دوره 38، شماره 1، بهار 1383
آرش محمدی؛ حمید سلطانیان زاده

30.

مدل سازی کیفیت زیباشناختی منظر در فضای سبز شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 951-963
علی جهانی؛ اصغر محمدی فاضل

31.

مدل‌سازی و بهینه‌کردن مقاومت روزنه‌ای زیتون در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 53-64
مهدی رضایی؛ عباس روحانی

32.

مقایسه روش های اقتصاد سنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش بینی مقدار واردات کنجاله ایران

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 633-646
روح اله سهرابی

33.

مقایسه قابلیت کاربرد دو روش رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در پهنه بندی حساسیت آتش سوزی عرصه های جنگلی و مرتعی استان مازندران

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 549-563
کیانوش ویدامنش؛ حامد ادب؛ آزاده عتباتی

34.

مقایسه کارایی روش‏های نروفازی، شبکه عصبی مصنوعی و مدل‏های آماری در تخمین رسوب معلق رودخانه‌ها(مطالعه موردی: بالادست حوضه طالقان)

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 65-78
امین ذرتی پور

35.

مقایسه مدل های تجربی و شبکه عصبی در برآورد لرزش ناشی از آتشکاری در حفریات سد مسجد سلیمان

دوره 37، شماره 4، زمستان 1382
محمد فاروق حسینی؛ مجتبی دادخواه؛ حسین کاظمی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.