1.

آیا زاویة Q عاملی پیش بین در بروز آسیب های لیگامان و مینیسک کشتی گیران آزادکار نخبه است؟

دوره 39، شماره 0، زمستان 1387
مهدی قیطاسی؛ محمد حسین علیزاده؛ رضا رجبی

2.

اثر خستگی بر حداکثرنیروی عمودی عکس العمل زمین در زنان با راستاهای متفاوت زانو در پرش و فرود تک پا

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-196
رعنا محمدزاده اصل؛ سید صدرالدین شجاع الدین

3.

اثر هشت هفته تمرین اصلاحی بر الگوی توزیع فشار کف پایی نوجوانان دچار زانوی پرانتزی حین راه رفتن

دوره 5، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 73-86
حامد اسماعیلی؛ مهرداد عنبریان؛ فاطمه سالاری اسکر

4.

تأثیر خستگی ناشی از فعالیت وامانده‌ساز بر تعادل پویا و زمان بازیافت تعادل مردان فعال دارای زانوی پرانتزی و طبیعی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 129-142
سیدکاظم موسوی؛ محمدرضا اسلامی پور؛ سید صدرالدین شجاع الدین

5.

تأثیر زانوی پرانتزی بر اجرای تکنیک شوت فوتبال در پسران فوتبالیست نوجوان

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 63-72
امیر حیاتی؛ نادر فرهپور؛ دنیا رحمانی

6.

مقایسه الکترومایوگرافی عضلات ساق پا و حداکثر نیروهای عمودی عکس العمل زمین در حرکت فرود تک پای مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال

دوره 4، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 87-106
محمدرضا مهکی؛ سیدصدرالدین شجاع الدین؛ رغد معمار؛ مهدی خالقی نازجی

7.

مقایسه مهارت‌های بنیادی جابجایی کودکان مبتلا به ناهنجاری‌های اندام تحتانی با افراد سالم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 301-313
سحر میرکوبندی؛ مرتضی طاهری؛ خدیجه ایران دوست

8.

مقایسه نمرات آزمون های عملکردی تارارا در پسران با و بدون ناهنجاری های زانوی ضربدری و پرانتزی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 197-215
فهیمه رحمانی؛ مهدی خالقی تازجی؛ امیر لطافت کار

9.

مقایسۀ حداکثر نیروی عمودی عکس‌العمل زمین و الکترومایوگرافی عضلات ساق پا در حرکت فرود تک‌پای مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال از ارتفاعات مختلف

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 167-187
سیدکاظم موسوی؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ رغد معمار


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.