1.

ارزیابی بزرگی برآورد شده برای زمین‌لرزه کجور- بلده

دوره 32، شماره 2، مرداد 1385، صفحه 1-11
مهدی رضاپور

2.

برآورد رابطه بزرگای زمین‌لرزه با استفاده از مدت دوام امواج کدا در پهنه زاگرس و جنوب‌غربی ایران مرکزی

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 15-22
حبیب رحیمی؛ سمانه اسدی؛ مهدی رضاپور؛ روح اله امیری فر

3.

بررسی داده های ثبت شده و تعیین بزرگی در شبکه لرزه نگاری تهران

دوره 29، شماره 2، تیر 1382
مهدى رضاپور

4.

مقادیر تصحیی جدید- برای تعیین بزرگی زمینلرزه با استفاه از کاتالوگ CMT هاروارد

دوره 28، شماره 1، فروردین 1381
مهدی رضا پور

5.

مقیاس بزرگی در شبکهء لرزه نگاری تبریز

دوره 31، شماره 1، فروردین 1384
مهدى رضاپور.

6.

نیاز به بازنگری در فرمولها و مقادیر تصحیحی برای کاهش خطا در مقیاسهای بزرگی زلزله

دوره 26، شماره 2، تیر 1379
مهدی رضا پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب