1.

برآورد پارامترهای چشمه، ضریب جذب و پارامتر افت طیفی، ، به روش طیفی با استفاده از رکوردهای شتاب‌نگاشتی زلزله بم (2003)

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 67-75
حبیب رحیمی؛ نصرالله کمالیان؛ هادی قاسمی

2.

برآورد پارامترهای سینماتیک چشمه و فاکتور کیفیت مستقل از بسامد امواج بُرشی با استفاده از شتاب‌نگاشت‌‌‌‌های زمین‌لرزه‌های اهر- ورزقان 1391

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 15-27
ندا معصومی‌نیا؛ حبیب رحیمی؛ مهدی رضاپور

3.

برآورد پارامترهای کینماتیکی چشمه و بستگی بسامدی ضریب تضعیف موج بُرشی زمین‌لرزه‌‌ 28 خرداد 1386 کهک- قم

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-16
حبیب رحیمی؛ غلام جوان دولوئی

4.

بررسی زمین‌لرزه اصلی و پس‌لرزه‌‌های زمین‌لرزه 1383 داهوئیه (زرند) کرمان، جنوب شرقی ایران

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390
مجید نعمتی؛ محمدرضا قیطانچی

5.

بررسی زمین لرزه های 16 بهمن 1375 بجنورد در شمال شرق ایران

دوره 24، شماره 1، فروردین 1377
محمدرضا قیطانچی؛ علی فاتحی؛ احمد سدید خوی

6.

پارامترهای چشمه مسبب زمینلرزه سال 1998 فندق در استان کرمان جنوب شرق ایران

دوره 28، شماره 1، فروردین 1381
محمدرضا قیطانچی

7.

تحلیل زمین لرزه سال 1990 فورک(داراب) در جنوب ایران

دوره 29، شماره 1، فروردین 1382
محمدرضا قیطانچی

8.

زمینلرزه 10 اسفند 1375 اردبیل و پسلرزه های آن در شمالغرب ایران

دوره 24، شماره 1، فروردین 1377
محمدرضا قیطانچی؛ داریوش شفیعی؛ اسماعیل بایرام نژاد

9.

زمین لرزه22 ژوئن سال 2002 چنگوره - آوج در استان قز وین

دوره 30، شماره 1، فروردین 1383
محمد رضا قیطانچی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب