1.

ارائه روشی برای ترکیب ژئوئید حاصل از GPS/Leveling با گرانی‌سنجی در یک مسئله مقدار مرزی تعیین ژئوئید

دوره 34، شماره 3، آبان 1387
علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری

2.

برآورد مؤلفه‎های واریانس مقادیر مرزی نامتجانس در فرایند انتقال به سمت پایین مسئله مقدار دومرزی تعیین ژئوئید با مرزهای ثابت و آزاد

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 45-58
عباسعلی جمعه‎گی؛ عبدالرضا صفری

3.

تعیین ژئوئید در جزایر با استفاده از حل مسئله مقدار مرزی گرانی‌سنجی- ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای با مرزهای ثابت

دوره 34، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-1
عبدالرضا صفری؛ یعقوب حاتم؛ مهدی شاه‌حیدری

4.

مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیل جدید در منطقه جغرافیایی ایران از راه تابعک‌های متفاوت میدان گرانی

دوره 32، شماره 3، آبان 1385، صفحه 107-116
علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ یحیی جمور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب