1.

تأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 2، تیر 1387
علیرضا محمد زاده وارقانی

2.

حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی (مطالعۀ تطبیقی درحقوق ایران و لبنان)

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 89-108
الهام شریعتی نجف آبادی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ خدیجه مرادی

3.

کنوانسیون جهانی حق مؤلف

دوره 38، شماره 4، دی 1387
علیرضا محمد زاده وادقانی

4.

مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 107-128
سعید محسنی؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب