1.

بررسی رابطه ویژگی های اکولوژیک جوامع گیاهی و واحدهای ژئومرفولوژی مطالعه موردی: منطقه بارون آذربایجان غربی

دوره 56، شماره 1، تیر 1382
حسن احمدی؛ احمد احمدی؛ کریم جوانشیر؛ ولی ا... مظفریان

2.

طبقه‌بندی رویشگاه بر اساس جوامع گیاهی در جنگل‌های طبیعی (مطالعه موردی : خیرودکنار- نوشهر)

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387
اسدا... متاجی؛ قوام‌الدین زاهدی‌امیری؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ یونس عصری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب