1.

خوانشی هگلی از نمایشنامۀ ژان قدیس اثر جورج برنارد شاو: تأثیر رویکرد دیالکتیکی در یک بازآفرینی تاریخی

دوره 16، شماره 63، دی 1390، صفحه 45-63
مریم سلطان بیاد؛ ناهید احمدیان

2.

کنش زبانی، اجرا گری و محنت جنسیّت در پیگمالیون

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 253-272
فریده پورگیو؛ محسن اوجاقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب