1.

-

دوره 3، شماره 0، پاییز 1381
Morteza Tabaei؛ Ram Yash Singh

2.

-

دوره 6، شماره 0، بهار 1384
E. Ghasemi-Nejad؛ M.R. Kamali؛ R. Moussavi-Harami؛ M.P. Khavari-Khorasani

3.

Combined use of palynology and organic geochemistry in petroleum potential evaluation and paleoenvironmental interpretation of the Kazhdumi Formation (Aptian-Cenomanian) in the southwestern Zagros Basin, Iran

دوره 2، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 27-40
Maryam Mirzaloo؛ Ebrahim Ghasemi-Nejad

4.

Palynology and sequence stratigraphy of the Albian-Cenomanian strata from the Koppeh-Dagh Basin, northeastern Iran

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 2020، صفحه 351-365
Saeed Maleki Porazmiani؛ Ebrahim Ghasemi-Nejad؛ Taghi Farmani

5.

Palynology of the Permian succession from the Ajabshir area (Azerbaijan, Central Iran): a preliminary report

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 2020، صفحه 211-225
Amalia Spina؛ Simonetta Cirilli؛ Andrea Sorci؛ Geoff Clayton؛ Valerio Gennari؛ Mansour Ghorbani؛ Mohsen Ghorbani؛ Masoud Ovissi؛ Giacomo Rettori؛ Roberto Rettori

6.

پالینولوژی و آنالیز محیط دیرینه سازند آبدراز در حوضه رسوبی کپه داغ

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389
محسن علامه؛ فاطمه مرادیان

7.

پالینولوژی و محیط دیرینه سازند نیزار در شرق حوضه رسوبی کپه داغ

دوره 34، شماره 2، بهار 1388
unknown

8.

تحلیل پالینولوژیکی رسوبات دریاچه‎ی نئور به‎منظور بازسازی فازهای رطوبتی دیرینه دریاچه‎ی نئوردر اواخر پلئیستوسن و اوایل هولوسن

دوره 45، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-20
قاسم عزیزی؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ حسین هاشمی؛ مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی؛ علی عباسی جغناب


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.