1.

بیان مدلی داده‌بنیاد برای بررسی جامعه‌شناختی آزار جنسی و احساس ناامنی زنان در بیمارستان‌ها

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 151-192
مریم مکتوبیان؛ وحید قاسمی؛ سید علی هاشمیانفر

2.

تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر احساس ناامنی در فضاهای سبز شهری (نمونة موردی: پارک‏ های ناحیه‏ ای شهر یزد)

دوره 53، شماره 4، دی 1400، صفحه 1191-1208
مهران فاطمی؛ حجت رضایی؛ سعیده مویدفر

3.

تحلیل رابطه بین مؤلّفه‎های کاربری زمین با کاهش جرایم و ناامنی شهری(مطالعه‎ی موردی: منطقه 17 شهر تهران)

دوره 43، شماره 3، مهر 1390، صفحه 19-18
علی اکبر تقوایی؛ مجتبی رفیعیان؛ علی رضوان

4.

مطالعۀ کیفی دلالت‏ های معنایی احساس ناامنی زنان در فضاهای عمومی

دوره 12، شماره 3، مهر 1393، صفحه 405-424
امید قادرزاده؛ سارا خزایی

5.

مقایسه ی ابعاد و زمینه های احساس ناامنی در همسران عادی و ایثارگر نمونه ی موردی استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1388
حسین بهروان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب