1.

بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها

دوره 1، شماره 0، فروردین 1376
رضا اسدی مقدم؛ جعفر زاخری؛ ناصرکاشیان؛ سراین رزاق زاده

2.

بررسی زمان کرک ریزی و مراحل مختلف چرخه فولیکولی در بز کرکی رائینی

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378
احمد زارع شحنه؛ سید عباس رأفت؛ حمید رضا انصاری رنانی؛ سید رضا میرایی آشتیانی

3.

بررسی ویژگی های الیاف بزهای بومی استان سیستان و بلوچستان

دوره 13، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 17-22
مهناز صالحی؛ راضیه هزاره مقدم

4.

مطالعه خصوصیات الیاف در بزهای آمیخته بومی قم با بز کرکی جنوب خراسان

دوره 18، شماره 3، آبان 1395، صفحه 635-646
سیما ساور سفلی؛ مهناز صالحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب