1.

اثر منگنز، آهن و باکتریهای محرک رشد بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی قارچ دکمهای (Agaricus bisporus)

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 369-382
صاحب سودائی مشائی؛ گل نوش بنی طالبی

2.

ارزیابی و مقایسه توانایی باکتری‌‌‌های سودوموناس بومی منطقة خورموسی در حذف ترکیبات آروماتیک حلقوی

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 149-158
علیرضا صفاهیه؛ فاطمه موجودی؛ حسین ذوالقرنین

3.

تاثیر پیری بذر و باکتری‌های محرک رشد بر ظهور گیاهچه و عملکرد دو رقم لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 43، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 589-600
آرش محمدزاده؛ ناصر مجنون حسینی؛ مریم غفاری؛ صادق اسدی؛ اکرم دوستی؛ کاظم خاوازی

4.

کنترل زیستی عامل شکوفایی سیانوباکتریایی مزارع پروش ماهیان گرمابی با استفاده از باکتری سودوموناس پوتیدا

دوره 77، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 83-92
مصطفی علی شیری جونقانی؛ علیرضا فلاح نصرت آباد؛ مصطفی آرمنده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب