1.

اثر قطب‌الدین شیرازی در پزشکی، التحفة السعدیه

دوره 10، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-13
تارو میمورا

2.

توصیف قطب‌الدین شیرازی در منابع تاریخی متقدم

دوره 9، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 23-39
کاوه نیازی

3.

ضمیمۀ قطب‌الدین شیرازی به ترجمۀ فارسی خود از مقالۀ اول اصول اقلیدس: متن، محتوا، تأثیر

دوره 9، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-21
گرگ دِیونگ

4.

گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 41-63
امیرمحمد گمینی

5.

گستره و تنوع آثار هیئت در تمدن اسلامی

دوره 11، شماره 2، مهر 1392، صفحه 243-290
امیرمحمد گمینی

6.

مدل سیاره‌ای قطب‌الدین شیرازی در اختیارات مظفری

دوره 7، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 39-54
امیرمحمد گمینی

7.

مقدمه و مؤخرۀ نهایة الإدارک شیرازی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 41-57
جمیل رجب

8.

نگاهی به ترجمۀ فارسی قطب‌الدین شیرازی از اصول اقلیدس

دوره 9، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 5-30
فاطمه دوست قرین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب