1.

بازپیکربندی مسئلۀ قبیله‌گرایی در ایران امروز

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 37-68
تقی آزاد ارمکی؛ علی ایار

2.

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر سلامت روان سالمندان روستایی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 65-84
فرهاد پهلوان‌زاده؛ عذرا جاراللهی

3.

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و بلوغ زودرس بر جامعه‌پذیری دختران (مطالعة موردی: دختران دورۀ راهنمایی شهر شیراز)

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 529-550
شهناز صداقت زادگان؛ پوران امیدوار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب