1.

بررسی QTLهای وزن بدن و اثرات پلیوتروپی آنها روی کروموزوم شماره دو بز مرخز

دوره 18، شماره 4، دی 1395، صفحه 661-670
رضا سیدشریفی؛ نجات بادبرین؛ نعمت هدایت

2.

بررسی ژنوتیپ‌های برنج ایرانی و خارجی از نظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی دانه و نشانگرهای ریزماهواره

دوره 50، شماره 2، تیر 1398، صفحه 133-158
هانیه بابائی رئوف؛ عاطفه صبوری؛ مهرزاد اله قلی پور

3.

بررسی لاین‌های اینبرد نوترکیب برنج از لحاظ تحمل به خشکی با استفاده از شاخص‌های تحمل و نشانگرهای SSR

دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 13-24
عاطفه صبوری؛ احمدرضا دادرس؛ حنانه خوش چهره؛ امیر وطن پرست؛ حامد افلاطونی

4.

بررسی وجود QTLهای مرتبط با صفات وزن بدن تا سن 28 روزگی در نواحی کاندیدا از ژنوم در بلدرچین ژاپنی

دوره 43، شماره 3، آذر 1391، صفحه 423-430
الهام رضوان نژاد؛ عباس پاکدل؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه؛ محمد مهدی یعقوبی

5.

تجزیه جایگاه‌های صفت کمی (QTL) مؤثر بر صفات رشد بر روی کروموزوم 18 در گوسفند نژاد لری- بختیاری

دوره 42، شماره 1، تیر 1390، صفحه 11-19
وحید ایران پور مبارکه؛ علی اسماعیل زاده کشکوئیه؛ ابراهیم اسدی خشوئی

6.

کاربرد نشانگرهای ریزماهواره برای مطالعه ژنوم گوسفند کرمانی

دوره 42، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 337-344
آمنه محمدی فر؛ محمدرضا محمدآبادی

7.

نقشه‏ یابی ریزماهواره‏ای جایگاه صفات کمّی مرتبط با صفات لاشه روی کروموزوم شماره یک بلدرچین ژاپنی

دوره 15، شماره 2، مهر 1392، صفحه 89-99
حسن مرادیان؛ علی اسمعیلی‌زاده کشکوئیه؛ محمدرضا محمدآبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب