1.

ساخت و اعتبار‌یابی مقیاس خودکارآمدی پرهیز از سیگار

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 95-110

2.

عوامل جامعه شناختی موثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389
علی اصغر سعیدی؛ شکوه دیباجی فروشانی؛ سید احمد فیروزآبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب