1.

نشانه های نمایشی در منظومه ی"درخت آسوریگ"

دوره 2، شماره 39، تیر 1390، صفحه 33-44
علیرضا بلنداقبال

2.

نگاشت میمتیک و تبارشناسی فرهنگ سازمانی گوگل

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 517-537
فرزاد فشارکی؛ حامد دهقانان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب