1.

بوردیو، قدرت نمادین، خشونت نمادین، زبان، سرمایه، میدان

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 295-314
سید امیر نیاکوئی

2.

سنجش رابطه فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 119-134
سیدجواد امام جمعه زاده؛ حوا ابراهیمی پور؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ سیدمرتضی نوعی باغبان

3.

سیمای جغرافیایی انتخابات پارلمانی استان همدان

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر زهرا پیشگاهی فرد

4.

مشارکت احزاب در توسعه سیاسی و رفتار انتخاباتی در شهرستان اصفهان

دوره 35، شماره 1، فروردین 1382
دکتر زهرا پیشگاهی فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب