1.

ارایه الگوی مناسب مدیریت خبرتلویزیون از دیدگاه کارشناسان (مطالعه‎ی موردی سیمای جمهوری اسلامی ایران )

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1390، صفحه 165-350
داود نعمتی انارکی

2.

اعتبارسنجی ظواهر آیات قرآن از منظر أخباریون

دوره 45، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 47-61
محمّدرضا شاهرودی

3.

بازنماییِ اخبار؛ تبیینی شناخت‌شناسانه

دوره 13، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 228-253
مرتضی مردیها

4.

بازنمایی پدیده تخریب آثار تاریخی و فرهنگی در روزنامه های محلی شیراز

دوره 11، شماره 2، مهر 1395، صفحه 198-215
محمودرضا مرتضوی؛ هژیر فتحی

5.

بررسی انواع مسوغات ابتدا به نکره در ادبیات عرب

دوره 2021501، شماره 6، خرداد 1401، صفحه 27-40
محمد دفتری

6.

خبر و جنگ نرم

دوره 8، شماره 1، تیر 1392
مهدی صباغیان بیدگلی؛ مهدی هوشیار

7.

روی خط خبر نخستین شماره برگ سبز

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 10-14
علیرضا صبا

8.

سنجش صدق و کذب خبر در گزارههای ادبی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 87-102
اسماعیل شفق

9.

عقل و نقل در دیدگاه سید مرتضی و پی‌جویی رابطه‌‌ٔ آن دو در آثار او

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 73-97
حامد شریعتی نیاسر؛ مجید معارف؛ محمد رضا شاهرودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب