26.

تحلیل لایه‌لایه علّی و امکان آینده‌پژوهی در حوزة امر سیاسی: کاربست پساساختارگرایی در فهم آینده

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 211-232
علی اشرف نظری؛ محمد صیادی

27.

تحلیل لایه‌‌های سبکی در غزلی از حافظ

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 179-197
سارا پورشعبان؛ اسماعیل صادقی

28.

تحلیل نمایشنامۀ چهرة اُرفه اثر اُلیویه پی، بر مبنای اسطوره‌شناسی

دوره 17، 1(بهاروتابستان 1391)، بهمن 1391، صفحه 63-70
احمد کامیابی مسک

29.

تراژدی فرزندکشی در ایران و پدرکشی در یونان، تضاد، افسانه یا واقعیت (با نگاهی گذرا به این مقوله در جهان)

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 15-30
دکتر منوچهر اکبری؛ آسیه ذبیح نیا عمران

30.

تصویر و اسطوره: تحلیل نشانه‌شناختی تصاویر روی جلد مجله ی عامه‌پسند چلچراغ

دوره 10، شماره 1، فروردین 1394
احسان آقابابایی؛ رحمان ویسی؛ مرضیه عسکری

31.

تطبیق و بررسی کارکرد نظریه کنشگرای دومزیل(اسطوره شناس معاصر)، بر داستان رستم و اسفندیار

دوره 25، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 562-588
فرحناز فرهادی؛ علی اصغر حلبی

32.

تلفیق افسانه و اسطوره در داستان‌های کوتاه ژان- ماری گوستاو لوکلزیو

دوره 14، شماره 51، فروردین 1388
فریده علوی؛ ناهید شاهوردیانی

33.

جادو در ادبیات فارسی

54و55، شماره 3، مهر 1383
دکتر محمد حسین محمدى

34.

جایگاه آیین‌ها در درمان بیماری‌ها با مقایسۀ آرای مالینوفسکی و الیاده دربارۀ ماهیت و کارکرد آیین (مطالعۀ موردی: آیین زار در هرمزگان و خوزستان)

دوره 10، شماره 2، آبان 1399، صفحه 79-109
مهدی اصل مرز؛ سعید زاویه؛ ایرج داداشی

35.

چرخش فرهنگ زیبایی: تحول معیارهای زیبایی فردی در گذار از عصر قاجار به پهلوی

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 5-16
منظر محمدی؛ سید سعید سید احمدی زاویه

36.

چگونه اسطوره‌ها به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل می‌شوند؛ تحلیل اجتماعی اسطوره‌ها در قالب تقابل دوتایی فرصت/تهدید

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-23
احمد نادری؛ مانی کلانی

37.

حضور اسطوره‌های ادبی خارجی در شعر معاصر فارسی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 41-60
فریده علوی؛ رضا علی اکبرپور

38.

حماسه گیلگمش و روایت های مختلف

دوره 53، شماره 2، مهر 1382
دکتر على محمد مؤذنى؛ پارسا یعقوبى

39.

خاطره، اسطوره و هویت ایرانی در میان ایلات و طوایف

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 155-174
سیدعطاء الله سینایی

40.

خیال خدایی و بادافره‏ آن در نقدی اسطوره‏ای بر روایت‏های کاووس و ایکاروس

دوره 20، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 77-90
ایلمیرا دادور

41.

رابطه انسان و اهوره مزدا در شکل گیری اخلاق دینی براساس نظریه کارکردگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400
سید سعید رضا منتظری؛ نرگس خاندل

42.

زایش اسطوره‌های جدید از بطن ادبیات مدرن

دوره 20، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 91-109
طلایه رویایی

43.

ساختار و کارکرد تصویر رویش در شعر شفیعی کدکنی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 107-124
علیرضا محمدی کله سر؛ فاطمه حمزه شلمزاری

44.

سیر تجسم اسطوره بودا در هنر هند: از نمادین تا فیگوراتیو

دوره 21، شماره 2، آذر 1395، صفحه 75-84
پریسا شاد قزوینی؛ پینکی چادها

45.

شخصیت‏ های اسطوره ‏ای و نمادین زن، در شعر عزالدین مناصره

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 135-148
ابوالحسن امین مقدسی؛ کلثوم تنها

46.

شیرین در گفتمان اسطوره‌ای معاصر و بازنمود آن در هنرهای نمایشی

دوره 3، شماره 43، تیر 1391، صفحه 15-22
منیژه کنگرانی؛ بهمن نامورمطلق

47.

عبدالو هاب البیاتی اسطو ره ای زنده

دوره 2، شماره 2، فروردین 1383
دکتر معصومه شبسترى

48.

عکس‌های جوئل پیتر ویتکین و ناخودآگاه جمعی

دوره 26، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 123-130
سودابه شایگان؛ محمد خدادادی مترجم زاده

49.

عنـاصــــر اسـطــــوره ای در منـظومـــه ی درخت آســــــــــوری

دوره 32، شماره 32، آذر 1386
دکتر ابوالقاسم دادور؛ نگار بوبان

50.

فرضیات کاسیرر در بارة اسطوره و فرهنگ و تأثیرات آن بر نظریات فرای در نقد ادبی

دوره 11، شماره 34، اسفند 1385
سیدمحمد انوشه

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.