1.

اثر سوپرپارازیتیسم بر شایستگی تولیدمثلی زنبور (Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele (Hym., Encyrtidae پارازیتویید تخم سن گندم (Eurygaster integriceps Puton (Hem., Scutelleridae

دوره 2، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 97-105
سجاد احمدپور؛ شهزاد ایرانی پور؛ شهریار عسگری

2.

اثر گیاه پوششی گل عسل بر کارایی زنبور Trichogramma cacoeciae

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 101-114
مریم گودرزی؛ احمد عاشوری؛ حمیدرضا صراف معیری؛ کلوس زبیتز

3.

ارزیابی نظام‌های کشت نواری ذرت و شبدر در کنترل زیستی کرم ساقه‌خوار اروپایی ذرت Ostrinia nubilalis (Hübner)

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 211-222
سید علی اصغر فتحی

4.

بررسی برخی ویژگی‌های زیستی و تغذیه‌ای زنبور پارازیتویید Eretmocerus delhiensis Mani روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 193-200
جعفر ابراهیمی‌فر؛ ارسلان جمشیدنیا؛ حسین اللهیاری

5.

ترجیح میزبانی و تأثیر دما بر واکنش تابعی زنبور (Hym.: Aphidiidae) Aphidius matricariae روی شتۀ معمولی گندم

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 65-72
فاطمه حاج رحمت اللهی؛ مریم راشکی؛ اصغر شیروانی

6.

تغییرات فصلی زنجرک مو، Arboridia kermanshah، و درصد پارازیتیسم تخم آن روی نه رقم مو در اصفهان

دوره 7، شماره 2، آذر 1397، صفحه 105-115
جهانگیر خواجه علی؛ مهناز کهنسال؛ بیژن حاتمی

7.

مطالعه پارازیتوئیدهای لارو کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) . در سه منطقه ورامین، قم و ساوه

دوره 41، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 337-344
حسین کیشانی فراهانی؛ سیدحسین گلدانساز؛ قدرت اله صباحی؛ منصور شاکری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب