1.

بررسی نقش و جایگاه سیاست خارجی در نظریه های روابط بین الملل

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 209-226
فرهاد عطایی؛ الهام رسولی ثانی آبادی

2.

بررسی نهضت رئالیسم در داستان‌های کوتاه فارسی و اردو (نگاه اجمالی و مقایسه‌ای)

دوره 15، شماره 59، مهر 1389، صفحه 75-86
محمد کیومرثی جرتوده

3.

دیالکتیک حقوق و سیاست در رهیافت مکتب انگلیسی روابط بین الملل

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 535-550
محمد یوسفی جویباری؛ ناصر خورشیدی

4.

مسئلۀ شیعه و سنّی در اندیشۀ علی الوردی

دوره 7، شماره 2، آذر 1394، صفحه 17-35
هادی دوست‌محمدی؛ داخل خضر رخیص


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب