1.

ارزیابی کالبد محله‌‌‌های قدیمی شهری در پاسخ‌دهی به احساس امنیت (نمونة موردی: محلة ملک‌آباد شهر قزوین)

دوره 46، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 791-808
محمد مهدی عزیزی؛ الهه شعبان جولا

2.

اعتماد به جنس مخالف در میان جوانان شهر تهران

دوره 19، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-22
فاطمه جلیلی؛ سوسن باستانی؛ فاطمه نصراصفهانی

3.

بررسی اهمیت احساس امنیت در کیفیت فضاهای شهری و عوامل مؤثر بر آن؛ مطالعه موردی: پیاده‌راه مرکزی شهرهمدان و محلات پیرامون

دوره 54، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1037-1058
حسن احمدی؛ مهرداد مهرجو

4.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت شهروندان (مطالعة موردی: شهر نورآباد)

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 475-495
سهراب امیریان؛ مسلم عارفی؛ محمد میره‌ای

5.

بررسی جامعه شناختی احساس امنیت جنسی زنان

دوره 1، شماره 3، آذر 1389
مریم نجار نهاوندی؛ اعظم آهنگر سلابتی

6.

بررسی جامعه‌شناختی-تاریخی امنیت زن در اجتماع و عوامل تأثیرگذار بر آن

دوره 26، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 153-170
محمود سید؛ اختر شیری

7.

بررسی رابطة بین مؤلفه های سرمایة اجتماعی و مشارکت ورزشی در میان نوجوانان

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 109-127
مهربان پارسا مهر؛ مستانه بلگوریان؛ محسن سعیدی مدنی

8.

بررسی رابطۀ بین موقعیت محله و احساس امنیت اجتماعی زنان (مقایسۀ تطبیقی دو محلۀ ونک و سرآسیاب)

دوره 8، شماره 2، تیر 1395، صفحه 205-224
منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد؛ آرزو صادقی ولنی

9.

بررسی نمادها ونشانه های امنیت در ساختار خیالی ونمادگرایی نوجوانان شهر تهران

دوره 31، شماره 2، آذر 1380
دکتر کمال درانی

10.

پنداشت ذهنی شهروندان تهرانی از احساس ناامنی در فضاهای بی‌دفاع شهری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 103-129
لیلا نعمتی نیا؛ سعید معدنی؛ محبوبه بابائی

11.

تأثیر فضای پیاده‌روهای شهری بر حیات اجتماعی جوانان (مطالعة موردی: پیاده‌روهای شهر آمل)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 175-197
بهشته محمدی؛ محمود شارع‌پور

12.

تبیین ارتباط بین فضای شهری و احساس امنیت اجتماعی در شهر تهران

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 329-350
بهرام بیات

13.

تبیین برهم کنش سطوح خرد و کلان امنیت در کشور

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 219-247
سعید گودرزی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ علی ربیعی؛ اسداله نقدی

14.

تحلیل تطبیقی احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 137-164
کرامت‌اله زیاری؛ داود عیوضلو؛ محمود عیوضلو؛ جهانبخش ریکا

15.

چیدمان فضایی پارک‌های شهری؛ تعیین نقاط القا کننده حس ترس از جرم (مطالعه موردی: پارک تپه باشی شهر نقده)

دوره 28، شماره 4، دی 1402، صفحه 157-170
احمد فرخنده؛ مهران فاطمی نیا؛ زهرا حسین قلی پور

16.

سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در احساس امنیت (مورد مطالعه: استان لرستان)

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 585-603
علی میر؛ سعید میر؛ معصومه خلیل زاده

17.

سیری بر نظریات جامعه‌شناختی در باب موانع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 419-447
علی کاظمی؛ میثم موسایی؛ خلیل میرزایی

18.

شناخت و اولویت‌بندی اقدامات فرهنگی مؤثر در ارتقای آداب حضور در استادیوم‌ها

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 264-249
رسول فرجی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ سپیده شبانی

19.

شناسایی عوامل مؤثر بر احساس امنیت زنان در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان خرقان غربی‌ـ شهرستان آوج)

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 381-406
حسن قاسملو؛ حسین کریم زاده؛ مریم محمد بیگی سلخوری

20.

مطالعه تطبیقی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان و مردان ساکن شهر یزد

دوره 10، شماره 3، مهر 1391، صفحه 145-162
سیدعلیرضا افشانی؛ راضیه ذاکری هامانه

21.

مقایسه ی ابعاد و زمینه های احساس ناامنی در همسران عادی و ایثارگر نمونه ی موردی استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1388
حسین بهروانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب