1.

"طراح گرافیک و طراحی فرهنگ" در ایران صنعتی و پساصنعتی

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 75-85
زهرا رهبرنیا؛ آذین حسینی زاده

2.

نقش تصویر در روایت مسائل اجتماعی ایران: گزارش یک تجربه

دوره 1، شماره 3، آذر 1389
اعظم راودراد؛ کیوان کریمی؛ احمد مرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب