1.

مطالعة آزمایشگاهی جذب و انتقال کادمیم در حضور بار بستر

دوره 34، شماره 48، بهمن 1387
علی مهدوی؛ محمد حسین امید؛ محمدرضا گنجعلی

2.

مطالعه نظری و آزمایشگاهی روشهای خطی سازی معادله جذب سینتیک مرتبه دو

دوره 41، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 265-272
علی مهدوی؛ محمدحسین امید؛ سیدمحمود کاشفی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب