1.

اثر تغییر اقلیم بر کارایی هزینه گاوداری‌های شیری در ایران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 97-107
زینب شکوهی

2.

تجارت آلودگی به روش مجوزهای تخلیة قابل مبادله در رودخانه و ارزیابی آن از نظر کارآیی هزینه

دوره 35، شماره 50، شهریور 1388
علی جعفری؛ مسعود طاهریون؛ احمدرضا یاوری؛ اکبر باغوند

3.

تعیین کارایی اقتصادی صنایع ایران در بازۀ زمانی 1374-1389 (رویکرد فرامرزی)

دوره 50، شماره 2، تیر 1394، صفحه 479-507
زهرا منتظری؛ همایون رنجبر؛ مجید صامتی

4.

شاخص بهره‌وری مالمکوئیست هزینه‌ای مبتنی بر تابع هزینه قطعه‌ای خطی در تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 300-328
فاطمه میرزائیان؛ رضا فلاح نژاد

5.

شاخص بهره‌وری مالمکوئیست هزینه گروهی: مطالعه موردی در صنعت بانکداری

دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 484-504
منا حبیب پور؛ محمدرضا علیرضایی؛ جلیل رشیدی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب